• Våra tjänster

 • Våra tjänster

 • Schaktar och grovplanerar tomter
 • Finplanerar tomter
 • Anlägger gräsmattor; ofta tillsammans med vår samarbetspartner VEAB Mark & Trädgård
 • Levererar harpad matjord
 • Ansluter VA i samband med husbyggnation
 • River hus
 • Behövs asbestsanering eller liknande ordnar vi detta via vår underentreprenör SIFAB AB
 • Anlägger enskilda avlopp och levererar material till dessa
 • Asfalterar gator och vägar; ofta tillsammans med vår partner NCC AB division asfalt
 • Förbereder sprängning, täckning, vibrationsmätning och ev provtryckningar. Vi spränger inte själva utan har underentreprenörer som sköter detta.
 • Transporterar eget grusmaterial ,till våra egna arbeten ,med våra två lastbilar och släp. Men kör även för Fraktkedjan AB, Swerock. Schakt i Väst m.m.
 • Behöver du hjälp med framtagande av olika handlingar för ditt bygge? Vi har förslag på samarbetspartners som du kan kontakta.
 • Vi gjuter plattor för hus och industrier. Stora som små. Det vill säga vi levererar material, sätter form, armerar och gjuter sedan. Under tiden koordinerar vi arbetet med rörläggare, elektriker eller andra som skall ha något nedlagt i plattan innan gjutning.

Vi levererar en produkt som du som kund skall känna dig trygg med.