Landvetter 180525

Adress: BJE Bygg & Gräv AB
Östra Björrödsv 17
438 39 Landvetter

Tel: 031-919992

Mail: info@bjebygg.se

INTEGRITETSPOLICY

BJE Bygg & Gräv AB ser till att din personliga integritet skyddas och strävar efter en hög nivå av dataskydd. Du skall alltid känna dig trygg när du lämnat oss dina personuppgifter, Vår integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder dessa

Dina personuppgifter behandlas endast i syfte att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag i något syfte, utan ditt samtycke. Förutom då det krävs för att uppfylla en begäran och/eller en överföring. T.ex för att skicka en beställning.

BJE Bygg & Gräv AB lagrar inget annat än vad som krävs såsom kundnr, namn, adress, telefonnr, betalningsuppgifter, betalningshistorik och orderhistorik. Därför behöver ni ej lämna ert godkännande i detta fall.

Kategorier av uppgifter som vi behandlar:

Namn
Företagsnamn
Kontaktuppgifter (t.ex adress, telefonnr o mail)
Betalningshistorik och betalningsuppgifter
Orderhistorik

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som skall uträtta ett specifikt jobb t.ex fakturering eller kundservice, får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är driftade i en säker miljö.

Dina rättigheter:

  • Du kan när som helst begära ut alla dina personuppgifter som vi sparat om dig
  • Du har när som helst rätten att ta bort alla personuppgifter som om dig som vi behandlar
  • Du har rätt att neka till lagring av personuppgifter. Vi behandlar då inte dina uppgifter såvida det inte är på grund av rättsliga anspråk.
  • Du kan när som helst ändra ditt samtycke och då behandlar vi inte längre dina uppgifter

Säkerhet

Vi utarbetar arbetssätt och rutiner för att personuppgifter skall hanteras säkert. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att uppfylla angivna ändamål, kan ta del av dem